Välkommen till HSO Malmö – Funktionsrätt

HSO Malmös syfte är att verka för en samhällsutveckling som ger handikappade full delaktighet och jämlikhet inom alla områden. Genom handikappolitiskt arbete påverka och förändra samt främja samverkan och ge råd och stöd.

Scroll to top